An Overview of the FEniCS Project
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Anders Logg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

21st Nordic Seminar on Computational Mechanics

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07