Teamarbete och Förbättringskunskap. Två kärnkompetenser för god och säker vård
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

Redaktör

Edblom Michael

Härenstam Kiku

Susanne Kvarnström

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Hälsovetenskaper

Annan medicin och hälsovetenskap

ISBN

978-91-85060-21-4

Mer information

Skapat

2017-10-10