Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

Redaktör

Anna-Karin Edberg

Anna Ehrenberg

Febe Friberg

Göteborgs universitet

Lars Wallin

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Joakim Öhlén

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Övrig annan medicin och hälsovetenskap

ISBN

9789144071459

Mer information

Skapat

2017-10-10