Boken om demenssjukdomar
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

Redaktör

Hans Basun

Margareta Skog

Lars-Olof Wahlund

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

ISBN

978-91-47-10555-7

Mer information

Skapat

2017-10-10