Den fysiska och psykosociala miljöns betydelse för omvårdnad och vårdens genomförande
Kapitel i bok, 2013

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Boken om demenssjukdomar. Basun, Hans; Skog, Margareta; Wahlund, Lars-Olof; Wijk, Helle (Eds.)

77-152
978-91-47-10555-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

ISBN

978-91-47-10555-7

Mer information

Skapat

2017-10-10