Kvalitetsutveckling inom vård och omsorg vid demens
Kapitel i bok, 2013

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Boken om demenssjukdomar. Basun, Hans; Skog, Margareta; Wahlund, Lars-Olof; Wijk, Helle (Eds.)

347-362
978-91-47-10555-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

ISBN

978-91-47-10555-7

Mer information

Skapat

2017-10-10