Applied Inverse Problems. Select Contributions from the First Annual Workshop on Inverse Problems
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

Redaktör

Larisa Beilina

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

DOI

10.1007/978-1-4614-7816-4

ISBN

978-1-4614-7816-4

Mer information

Skapat

2017-10-08