Bästa författarinna, Högtärade Dr. Lagerlöf, Kära sagotant! Om allmänhetens läsning av Selma Lagerlöf
Kapitel i bok, 2013

Receptionshistoria riktar ofta av praktiska skäl in sig på professionella läsare, framförallt kritiker som vittnar om sin läsning i tillgänglig, tryckt form. Men intresset för andra läsarter och läsargrupper i historisk tid växer stadigt. Problemet är bara att uppgifter om den bredare publikens läsning är mer svåra att få tag på. De finns till exempel i dagböcker och i brev − källor som sällan bevarats. I RJ-projektet ”Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf” har vi dock tillgång till över 40 000 brev till Selma Lagerlöf. Breven härrör delvis från kolleger, släkt och vänner och denna del av materialet har ofta varit föremål för forskningens intresse. Men merparten av breven är från en svensk och utländsk allmänhet. För läsforskningen ger därför brevsamlingen mycket goda möjligheter att belysa frågor om hur människor använde litteraturen; vad den betydde och när, hur, varför och var den lästes. Materialet är inte bara stort, det är också anmärkningsvärt heterogent. Män och kvinnor från olika landsändar, stad och land, av olika klasser och ålder skrev till Selma Lagerlöf. Artikeln ger exempel visa på olika läsarter som gör sig gällande i breven och i frågan om läsning i olika läsargemenskaper diskuteras.

Selma Lagerlöf

receptionshistoria

brev

läsning

genus

Författare

Jenny Bergenmar

Göteborgs universitet

Läsning. red. Jenny Björkman & Björn Fjaestad

50-59
9789170611278 (ISBN)

Ämneskategorier

Språk och litteratur

ISBN

9789170611278

Mer information

Skapat

2017-10-10