Tala läsa skriva
Kapitel i bok, 2013

facebook

sms

sociala medier

skrift

Tal

Författare

Victoria Johansson

Jana Holsanova

Roger Johansson

Åsa Wengelin

Göteborgs universitet

Johansson, V., Carling, G., & Holmer A. (red.) Språket, människan och världen. Människans språk 1-2.

53-72
9789144083391 (ISBN)

Ämneskategorier

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

ISBN

9789144083391

Mer information

Skapat

2017-10-10