Specification of data conversion from EcoSpold to ISO/TS 14048, SPINE and IA98
Rapport, 2006

Författare

Markus Erlandsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Sandra Häggström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2006:1

Mer information

Skapat

2017-10-07