Proceedings of the 1st International ECML/PKDD Workshop on Privacy and Security Issues in Data Mining and Machine Learning (PSDML 2010)
Samlingsverk (redaktörskap), 2010

machine learning

privacy

security

Redaktör

Christos Dimitrakakis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Aris Gkoulalas-Divanis

Aikaterini Mitrokotsa

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Vassilios S. Verykios

Yücel Saygin

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-3-642-19895-3

Mer information

Skapat

2017-10-08