On the formation and role of the longitudinal structures during the laminar breakdown process in jets
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Maria V. Litvinenko

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 2003:4

Mer information

Skapat

2017-10-07