Properties of chemically modified wood
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Hannah Epmeier

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Ämneskategorier

Materialteknik

Publication - Department of Structural Engineering and Mechanics, Chalmers University of Technology: [03:2]