Applying computer manikins to evaluate the visual demands in manual tasks
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Tania Dukic

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology: 21

Mer information

Skapat

2017-10-07