Shape and materials optimization of microwave devices by gradient methods
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Yongtao Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology.: 479

Mer information

Skapat

2017-10-07