Extending intrusion detection with alert correlation and intrusion tolerance
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Dan Gorton

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 27

Mer information

Skapat

2017-10-06