Links between cross-border electricity trade and long-term development of the Nordic energy system
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Anna Cecilia Krook Riekkola

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energisystem

Report - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energisystemteknik, Chalmers tekniska högskola: 2003:9

Mer information

Skapat

2017-10-06