Values and practices of quality management : organisational differences and effects on health
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Yvonne Lagrosen

Chalmers, Institutionen för industriell kvalitetsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Licentiate thesis - Department of Quality Sciences, Chalmers University of Technology: 7

Mer information

Skapat

2017-10-06