Impact-loaded concrete piles : theoretical and experimental study of load effects and capacity
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Per-Ola Svahn

Chalmers, Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling

Ämneskategorier

Kompositmaterial och -teknik

Publication / Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 03:1

Mer information

Skapat

2017-10-07