Dissociation of small molecules an Al(111) : the early stage and beyond
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Håkan Ternow

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 03:2

Mer information

Skapat

2017-10-07