E-business in logistics and transportation : an evaluation of e-business as a tool for efficient logistics
Licentiatavhandling, 2003

Z CTH

Electronic commerce

Business logistics

Logistik sao

Elektronisk handel sao

Författare

Pehr-Ola Pahlén

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Report - Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology : 57