E-business in logistics and transportation : an evaluation of e-business as a tool for efficient logistics
Licentiatavhandling, 2003

Electronic commerce

Logistik sao

Elektronisk handel sao

Business logistics

Z CTH

Författare

Pehr-Ola Persson

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Report - Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology : 57

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-13