Enantioselective synthesis of P-chirogenic phosphines
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Magnus Johansson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Kemi