Enantioselective synthesis of P-chirogenic phosphines
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Magnus Johansson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08