Towards a cleaner crystal glass process
Licentiatavhandling, 2004

crystal glass

process design

total cost assessment

risk assessment

inherent safety

waste minimization

Författare

Vasco Junior

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08