A Test Vehicle For RF/DC Evaluation And Destructive Testing Of Vertically Grown Nanostructures (VGCNS)
Paper i proceeding, 2011

Författare

Vincent Desmaris

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Muhammad Amin

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Mohammad Kabir

Lars-Gunnar Huss

rolf Jonsson

Magnus Höijer

Alessio Tamburrano

Maria Sabrina Sarto

NT11 International Conference on the Science and Application of Nanotubes,10 – 16 July, 2011, Cambridge, UK

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Telekommunikation

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Signalbehandling

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-10-06