A solid-phase version of the Nicholas reaction
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Natalie Ljungdahl

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Kemi