The application of single fibre fragmentation to spruce tracheids
Licentiatavhandling, 2002

fibre morphology

fibril angle

strain to failure

spruce tracheids

single fibre fragmentation

Weibull statistics

fibre properties

cell wall damage

image analysis

Författare

Carl-Henrik Ljungqvist

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06