Molecular 3D networks : self assembly of metal ions with bis-chelating ligands
Licentiatavhandling, 2002

hydrogen bonding

networks

chirality

coordination chemistry

bis-chelating ligands

pi-pi-interactions

single crystal X-ray diffraction

Författare

Krister Larsson

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06