Characterisation of particle emissions from small-scale biomass combustion
Licentiatavhandling, 2002

district heating

domestic heating

particle emissions

biomasscombustion

Författare

Linda S Bäfver

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08