Efficient real-time shadows
Paper i proceeding, 2013

Författare

Elmar Eisemann

TU Delft

Ulf Assarsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

M. Schwarz

Guerrilla Games / Sony Computer Entertainment

M. Valient

Guerrilla Games / Sony Computer Entertainment

Michael Wimmer

Technische Universität Wien

ACM SIGGRAPH 2013 Courses, SIGGRAPH 2013

18
9781450323390 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1145/2504435.2504453

ISBN

9781450323390

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-14