Widebandgap resistive FET mixers and statistical estimation of small-signal model parameters
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Kristoffer Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology.: 496

Mer information

Skapat

2017-10-07