Factors Affecting Knowledge Transfer in Project Based Organizations
Paper i proceeding, 2012

Författare

HASHEM IZADI MOUD

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Behzad Abbasnejad

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

11th International Conference of the Asia Chapter & 2nd Conference of the MENA Chapter of the Academy of Human Resource Development & 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Istanbul TK, 8-10 November 2012

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Byggproduktion

Mer information

Skapat

2017-10-07