Microstructural investigation of different materials by use of EBSD technique
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Muhammad Umar Farooq

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Ämneskategorier

Materialteknik

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Materials Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 13

Mer information

Skapat

2017-10-07