Theoretical investigation of coupled superconducting qubits
Licentiatavhandling, 2004

Superconductiong circuit

quantum computation

Qubit

two-qubit gate

Josephson Junction

Författare

Margareta Wallquist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Ämneskategorier

Fysik