Theoretical investigation of coupled superconducting qubits
Licentiatavhandling, 2004

Superconductiong circuit

quantum computation

Qubit

two-qubit gate

Josephson Junction


Författare

Margareta Wallquist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07