Study of moisture flow and moisture-induced distortions in sawn boards and laminated timber products
Licentiatavhandling, 2004

Författare

John Eriksson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

Ämneskategorier

Trävetenskap

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Publication - Department of Structural Engineering and Mechanics, Chalmers University of Technology: 04:02

Mer information

Skapat

2017-10-07