Resource budgeting as a tool for reduced development cost for embedded real-time computer systems
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Mattias Weckstén

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datorsystem

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 33

Mer information

Skapat

2017-10-07