The free piston engone : the automotive prime mover of the future?
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Jakob Fredriksson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08