Sequence based structural and functional modeling of the halobacterial transducer of rhodopsin II from Natronobacterium pharaonis
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Karin Hardell

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 34

Mer information

Skapat

2017-10-08