Modeling of combustion in the gas phase of a grate furnace
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Federico Ghirelli

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07