Development of procedures for actinide studies : sorption, coprecipitation and solubility of neptunium and plutonium
Licentiatavhandling, 2002

X-ray diffraction

sorption

actinides

solubility

redox speciation

alpha-source preparation

Författare

Hans Nilsson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Mer information

Skapat

2017-10-07