Observations and astrophysical modelling of the interstellar medium
Licentiatavhandling, 2002

ISM:individual: (Gum nebula)

emmission lines

quasars: individual: (PKS B2145+067)

HII regions

quasars: absorption lines

interstellar medium (ISM): general

stars: individual: (Zeta Puppis)

Författare

Achim Tappe

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07