Concentration field measurement and micro scale fluid dynamics in multiphase flow
Licentiatavhandling, 2002

micro scale fluid dynamics

refractive index matching

planar laser induced flourescence

multiphase

modelling

droplet

mass transfer

computational fluid dynamics

Författare

Ronnie Andersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07