Physicochemical investigations of Alkyl Ketene Dimer (AKD) emulsions
Licentiatavhandling, 2002

alkyl ketene dimer

droplet size

phase behavior

AKD

emulsification

dispersion

hydrophobizing agent

surfactant

viscosity

surface tension

Författare

Kristina Mohlin

Institutionen för teknisk ytkemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08