Catalytic combustion of hydrogen on a hot palladium catalyst studied by laser spectroscopy and kinetic modelling
Licentiatavhandling, 2002

polycrystalline

platinum

combustion

microcalorimetry

desorption energy

laser-induced flourescence

palladium

surface reactions

reaction modelling

OH hydroxyl

Chemkin

sticking

catalysis

water formation

Författare

Åsa Johansson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08