Studies of tropospheric aerosols at selected sites in Kenya
Licentiatavhandling, 2002

environment

vehicular emissions

Mount Kenya

Nairobi

human health

air pollution

carbonaceous aerosols

Författare

Michael James Gatari

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08