A multi-purpose QCM-D : a setup with simultaneous probe and actuator abilities
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Malin Edvardsson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07