On Poincaré, Sobolev, and Harnack inequalities for certain degenerate elliptic equations
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Henrik Delin

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1995:7

Mer information

Skapat

2017-10-06