On representing linear functionals by integrals on a commutative involutive algebra
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Bengt Alrud

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1995:9

Mer information

Skapat

2017-10-06