On shuffling decks with black and white cards
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Helén Carlsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

992-079828-2

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1995:6

Mer information

Skapat

2017-10-06