On the decomposition and factorization of H1-functions in strictly pseudoconvex domains
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Thomas Hansson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1995:42

Mer information

Skapat

2017-10-08