On the estimation of relapse time distributions
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Liselotte Åhlström

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1994:42

Mer information

Skapat

2017-10-08